Apple | Goka.vn - Sản phẩm Apple chính hãng

Goka.vn

100% máy mới

Vận chuyển siêu tốc

Giao hàng trong 1 giờ

Phân phối chính hãng

Cam kết xuất xứ rõ ràng

Chính sách bảo hành

12 tháng chính hãng

Mac Mini M1 8GB 256GB Chính hãng Apple Việt Nam Mac Mini M1 8GB 256GB Chính hãng Apple Việt Nam
16.990.000₫
Giảm tới 1% Goka Member
Bảo hành 18 tháng (Chi tiết)
Tặng 1.000.000 thu cũ đổi mới
Giảm 10% phụ kiện Apple
Giảm 290.000 phụ kiện LogitechAppleCare
Ưu đãi mua kèm:
Magic Mouse 2021: 1.700.000
Mac Mini M1 16GB 256GB Chính hãng Apple Việt Nam Mac Mini M1 16GB 256GB Chính hãng Apple Việt Nam
22.990.000₫
Giảm tới 1% Goka Member
Bảo hành 18 tháng (Chi tiết)
Tặng 1.000.000 thu cũ đổi mới
Giảm 10% phụ kiện Apple
Giảm 290.000 phụ kiện LogitechAppleCare
Ưu đãi mua kèm:
Magic Mouse 2021: 1.700.000
Mac Mini M1 16GB 512GB Chính hãng Apple Việt Nam Mac Mini M1 16GB 512GB Chính hãng Apple Việt Nam
27.990.000₫
Giảm tới 1% Goka Member
Bảo hành 18 tháng (Chi tiết)
Tặng 1.000.000 thu cũ đổi mới
Giảm 10% phụ kiện Apple
Giảm 290.000 phụ kiện LogitechAppleCare
Ưu đãi mua kèm:
Magic Mouse 2021: 1.700.000
MacBook Air M1 7GPU 8GB 256GB  Chính hãng Apple Việt Nam Giảm 1.200.000₫ MacBook Air M1 7GPU 8GB 256GB Chính hãng Apple Việt Nam
23.790.000₫ 24.990.000₫
Giảm tới 1% Goka Member
Bảo hành 18 tháng (Chi tiết)
Tặng 1.000.000 thu cũ đổi mới
Giảm 200.000 bộ dán 5in1
Giảm 290.000 phụ kiện LogitechAppleCare
Ưu đãi mua kèm:
Magic Mouse 2021: 1.700.000
MacBook Air M1 7GPU 16GB 256GB Chính hãng Apple Việt Nam Giảm 1.200.000₫ MacBook Air M1 7GPU 16GB 256GB Chính hãng Apple Việt Nam
29.590.000₫ 30.790.000₫
Giảm tới 1% Goka Member
Bảo hành 18 tháng (Chi tiết)
Tặng 1.000.000 thu cũ đổi mới
Giảm 200.000 bộ dán 5in1
Giảm 290.000 phụ kiện LogitechAppleCare
Ưu đãi mua kèm:
Magic Mouse 2021: 1.700.000
MacBook Air M1 8GPU 16GB 512GB Chính hãng Apple Việt Nam Giảm 1.000.000₫ MacBook Air M1 8GPU 16GB 512GB Chính hãng Apple Việt Nam
35.990.000₫ 36.990.000₫
Giảm tới 1% Goka Member
Bảo hành 18 tháng (Chi tiết)
Tặng 1.000.000 thu cũ đổi mới
Giảm 200.000 bộ dán 5in1
Giảm 290.000 phụ kiện LogitechAppleCare
Ưu đãi mua kèm:
Magic Mouse 2021: 1.700.000
MacBook Pro 13" M1 8GB 256GB Chính hãng Apple Việt Nam MacBook Pro 13" M1 8GB 256GB Chính hãng Apple Việt Nam
29.990.000₫
Giảm tới 1% Goka Member
Bảo hành 18 tháng (Chi tiết)
Tặng 1.000.000 thu cũ đổi mới
Giảm 200.000 bộ dán 5in1
Giảm 290.000 phụ kiện LogitechAppleCare
Ưu đãi mua kèm:
Magic Mouse 2021: 1.700.000
M1 8GPU 8GB/256GB
MacBook Pro 13" M1 16GB 256GB Chính hãng Apple Việt Nam MacBook Pro 13" M1 16GB 256GB Chính hãng Apple Việt Nam
35.790.000₫
Giảm tới 1% Goka Member
Bảo hành 18 tháng (Chi tiết)
Tặng 1.000.000 thu cũ đổi mới
Giảm 200.000 bộ dán 5in1
Giảm 290.000 phụ kiện LogitechAppleCare
Ưu đãi mua kèm:
Magic Mouse 2021: 1.700.000
MacBook Pro 13" M1 8GB 512GB Chính hãng Apple Việt Nam MacBook Pro 13" M1 8GB 512GB Chính hãng Apple Việt Nam
34.990.000₫
Giảm tới 1% Goka Member
Bảo hành 18 tháng (Chi tiết)
Tặng 1.000.000 thu cũ đổi mới
Giảm 200.000 bộ dán 5in1
Giảm 290.000 phụ kiện LogitechAppleCare
Ưu đãi mua kèm:
Magic Mouse 2021: 1.700.000
M1 8GPU 8GB/512GB
MacBook Pro 13" M1 16GB 512GB Chính hãng Apple Việt Nam MacBook Pro 13" M1 16GB 512GB Chính hãng Apple Việt Nam
41.690.000₫
Giảm tới 1% Goka Member
Bảo hành 18 tháng (Chi tiết)
Tặng 1.000.000 thu cũ đổi mới
Giảm 200.000 bộ dán 5in1
Giảm 290.000 phụ kiện LogitechAppleCare
Ưu đãi mua kèm:
Magic Mouse 2021: 1.700.000
iMac M1 2021 24-inch M1 7GPU 16GB 256GB Chính hãng Apple Việt Nam Giảm 4.400.000₫ iMac M1 2021 24-inch M1 7GPU 16GB 256GB Chính hãng Apple Việt Nam
36.590.000₫ 40.990.000₫
Giảm tới 1% Goka Member
Bảo hành 18 tháng (Chi tiết)
Tặng 1.000.000 thu cũ đổi mới
Miễn phí thanh toán thẻ
Voucher 10% phụ kiện Apple
Voucher 290,000 phụ kiện Logitech
Voucher 290,000 mua AppleCare
Ưu đãi mua kèm:
M1 7GPU 16GB/256GB
iMac M1 2021 24-inch M1 8GPU 16GB 256GB Chính hãng Apple Việt Nam Giảm 5.200.000₫ iMac M1 2021 24-inch M1 8GPU 16GB 256GB Chính hãng Apple Việt Nam
40.790.000₫ 45.990.000₫
Giảm tới 1% Goka Member
Bảo hành 18 tháng (Chi tiết)
Tặng 1.000.000 thu cũ đổi mới
Miễn phí thanh toán thẻ
Voucher 10% phụ kiện Apple
Voucher 290,000 phụ kiện Logitech
Voucher 290,000 mua AppleCare
Ưu đãi mua kèm:
M1 8GPU 16GB/256GB Touch ID & LAN
iMac M1 2021 24-inch M1 8GPU 16GB 512GB Chính hãng Apple Việt Nam Giảm 5.000.000₫ iMac M1 2021 24-inch M1 8GPU 16GB 512GB Chính hãng Apple Việt Nam
45.990.000₫ 50.990.000₫
Giảm tới 1% Goka Member
Bảo hành 18 tháng (Chi tiết)
Tặng 1.000.000 thu cũ đổi mới
Miễn phí thanh toán thẻ
Voucher 10% phụ kiện Apple
Voucher 290,000 phụ kiện Logitech
Voucher 290,000 mua AppleCare
Ưu đãi mua kèm:
M1 8GPU 8GB/512GB Touch ID & LAN

Giỏ hàng