Chuột Logitech MX Anywhere 3

1.890.000 

Nhận đến 19 điểm từ Goka.