id="goka-vn-hinh-thuc-thanh-toan" class="body-other template-page" >
Giỏ hàng

HÌNH THỨC THANH TOÁN

HÌNH THỨC THANH TOÁN

- Thanh toán tiền mặt trực tiếp.

- Thanh toán bằng các loại thẻ ATM, VISA, MASTER (Trừ thẻ AMEX)

- Trả góp 0đ bằng thẻ tín dụng thông qua hệ thống thanh toán mPOS.

Facebook Top