Giỏ hàng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

GOKA CAM KẾT

Mọi thông tin cá nhân của quý khách hàng sẽ được Goka lưu giữ an toàn. Goka chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích duy nhất là đối chiếu bảo hành điện tử cho quý khách hàng.

Goka cam kết bảo mật thông tin, không chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân của quý khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự đồng ý của quý khách hàng, trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Facebook Top