Bộ dán màn hình JCPAL MacBook

450.000 

Nhận đến 5 điểm từ Goka.