Giỏ hàng

Apple mở rộng bảo hành bàn phím MacBook thế hệ mới


 Khi các ông lớn chơi đẹp
Kể từ The New MacBook 2015, Apple thiết kế lại bàn phím của MacBook. Nhưng các khiếu nại về lỗi bàn phím liên tục xuất hiện.
Và cuối cùng thì Apple chính thức thừa nhận vấn đề này trên những thế hệ MacBook và MacBook Pro hiện nay.  

° Chữ cái hoặc ký tự lặp lại bất ngờ.
° Chữ cái hoặc ký tự không xuất hiện.
° Phím dính hoặc không đáp ứng phản hồi. 

Apple và nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của Apple sẽ cung cấp dịch vụ miễn phí đối với các máy bị tình trạng bàn phím như trên.
Máy của bạn có thể sẽ được thay thế toàn bộ bàn phím hoặc từ phím sau quá trình kiểm tra của TTBH. 

Các model được áp dụng:
° MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015)
° MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016)° MacBook (Retina, 12-inch, 2017)
° MacBook Pro (13-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 Ports)
° MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 Ports)
° MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports)
° MacBook Pro (13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 Ports)
° MacBook Pro (15-inch, 2016)
° MacBook Pro (15-inch, 2017)


Facebook Google+ NNT Google+ 7Bis Top